Operation Genbrug på Frederiksberg

I løbet af 2014 har 100 boligforeninger på Frederiksberg deltaget i Operation Genbrug. Et hold genbrugsguider har løbende kigget i beholderne til restaffald og uddelt smileyer på baggrund af hvor gode foreningerne har været til, at sortere genanvendelige materialer fra til genbrug.

container_operation_genbrug_web

hit_med_papiret kopier

Ram rigtigt! – også i Forsvaret

KATZENMARK har lavet en kampagne til Forsvaret, der hedder Ram Rigtigt! Kampagnen skal lære de værnepligtige, sergenterne, obersten og kontorpersonalet på landets etablissementer at ramme rigtigt, når de smider deres affald ud.


Frederikssund går nye veje med Miljøautomaten

Danmark har fået sin første automat til miljøfarligt affald! KATZENMARK har leveret alt informationsmateriale om Miljøautomaten til elpærer, lysstofrør, batterier og små ting, der har været strøm i.

IMG_3382_cropped

2-1

Ny affaldsordning i Hvidovre

Hvidovre Kommune skal borgere, der bor i haveboliger, til at sortere deres affald. KATZENMARK har været med hele vejen.


Styr på styrelsens initaitiver

I forbindelse med den nye ressourceplan fra 2013 har Miljøstyrelsen planlagt en række initiativer, som har med håndtering af affald at gøre.

DSC_7619

Dråben Blop

Gribskov-elever på den røde løber

Lav den bedste filmfortælling om vandets vej! Det var budskabet fra Gribskov Kommune til eleverne i 5. og 6. klasse i kommunens skoler fulgt. Den 20. marts blev den bedste film præmieret.


Forsøg med ny sortering i Faxe

I Faxe skal borgerne til at sortere deres affald i flere typer affald end hidtil og KATZENMARK står for informationsdelen.

animation_no_sound_60

Skovdyb

Ni kommuner går til filmen

Nu kommer der endnu mere fokus på spildevand i en række sjællandske kommuner. KATZENMARK har lavet film om, hvordan private renseløsninger virker. Se dem her!


Vandets vej i Gribskov

Det bliver elever fra 5. og 6. klasser i Gribskov Kommune, der står bag kameraet, når der skal laves film om vandets kredsløb til Vandets Dag i marts 2014.

1 m hjemmesidefarve

IMG_2719

Hvidovre sætter fokus på affald

Hvordan finder man frem til de bedste affaldsløsninger, så man i fremtiden får mere genbrug og mindre affald? Det var der i bogstaveligste forstand fokus på i Hvidovre Kommune i forbindelse med arbejdet med den nye affaldsplan.